ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 1999

- 460 strony: 447
Zespół Kartagenera jako zespół nieruchomych rzęsek - przegląd wiadomości
- 480 strony: 461
Rola systemu c-Kit/SCF w regulacji procesu spermatogenezy ssaków.
- 510 strony: 495
Oddziaływania jonów Zn2+ w zwierzęcych komórkach niepobudliwych.
- 526 strony: 511
brak
- 542 strony: 527
Aktywność fizjologiczno-biochemiczna poliamin w adaptacji roślin do stresów.
- 582 strony: 565
Endogenne białka przeciwdziałające apoptozie.
- 596 strony: 583
brak
- 614 strony: 597
Bariera krew-mózg.

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki