ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 31
Numer:
Suplement: 22

Data wydania: 2004

- 4 strony: 3
Jubileusz Profesor Marii Olszewskiej
- 20 strony: 5
W artykule omówiono aktualne poglądy na temat istoty chromatyny centromerowej na przykładzie powstawania...
- 22 strony: 21
Niezwykłe osiągnięcia współczesnej genomiki w przybliżaniu architektury i budowy pełnych zestawów...
- 56 strony: 43
Procesy sygnalizacji auksynowej stanowią mechanizm przekazu informacji o zasobach, warunkach i gradientach...
- 66 strony: 57
Mózg ssaków jest chroniony przed wniknięciem jonów oraz różnych substancji krążących w krwi przez...
- 78 strony: 67
Jednym z mechanizmów nadzoru immunologicznego chroniącym organizm człowieka przed rozwojem nowotworu jest...
- 84 strony: 79
Wczesna diagnostyka , leczenie i profilaktyka nawrotu raka są główne priorytety przyszłej onkologii....
- 100 strony: 85
Białka należące do rodziny kaweolin są głównymi składnikami mikrodomen błon komórkowych zwanych kaweolami....
- 114 strony: 101
Wielkość genomu roślin okrytonasiennych, chociaż określona tylko dla 1,4% opisanych gatunków, jest bardzo...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki