ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 36
Numer:
Suplement: 25

Data wydania: 2009

- 2 strony: 1
Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym zamierzeniu...
- 7 strony: 3
Profesor Maria J. Olszewska Jej życie i osiągnięcia naukowe i akademickie
- 17 strony: 9
Oddziaływania pomiędzy roślinami wyższymi i mikroorganizmami w naturalnych ekosystemach należą do...
- 31 strony: 19
Kompletne sekwencje genomowe są wartościowym źródłem nowej wiedzy i otwierają nowe naukowe horyzonty dla...
- 41 strony: 33
Histony H1 u roślin wyższych wykazują wszystkie typowe cechy tej klasy białek strukturalnych chromatyny i,...
- 68 strony: 59
Roślinne białka związane z patogenezą z klasy 10 (PR-10) mają dobrze zdefiniowaną strukturę, lecz niejasną...
- 83 strony: 69
Lipoksygenazy to enzymy szeroko rozpowszechnione zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt. Enzymy te...
- 98 strony: 85
Celuloza bakteryjna jest nanobiomateriałem o interesujących właściwościach, decydujących o jej szerokim...
- 110 strony: 99
Okres życia komórek jest ograniczony, a komórki obumierające są zastępowane nowymi, zróżnicowanymi,...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki