ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2010

- 684 strony: 677
Galektyna-3 (gal-3) należy do rodziny wiążących b-galaktozydy lektyn zwierzęcych i jest jedynym...
- 697 strony: 685
Gal-3 wykazuje podobieństwo w budowie strukturalnej do białka Bcl-2, znanego supresora apoptozy. Gal-3 może...
- 711 strony: 699
W komórkach drożdży i ssaków RNA ulegają degradacji w złożonych mechanizmach zachodzących w cytoplazmie,...
- 720 strony: 713
Kwas abscysynowy (ABA), jeden z klasycznych hormonów roślinnych, koordynuje odpowiedzi roślin na czynniki...
- 745 strony: 721
Rotacja ziemi wokół własnej osi prowadzi do zmian intensywności światła oraz temperatury, które określają...
- 764 strony: 747
W pracy przedstawiono aktualny stan zaawansowania prac badawczych oraz klinicznych nad szczepionkami...
- 781 strony: 765
Dynamicznie rozwijająca się medycyna regeneracyjna poszukuje akceptowanej pod względem etycznym komórki...
- 793 strony: 783
Skóra ssaków jest złożonym narządem, który odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu fizycznej bariery chroniącej...
- 806 strony: 795
Skóra tworzy metabolicznie aktywną barierę biologiczną oddzielającą organizm ssaków od środowiska...
- 815 strony: 807
Odkąd kisspeptyna weszła na scenę endokrynologii rozrodu w 2003 r., jej rola jako kluczowego regulatora...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki