ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wpływ morfiny na układ odpornościowy kręgowców

Zainteresowanie wpływem narkotyków na działanie układu odpornościowego, ze specjalnym uwzględnieniem opiatów, wynika ze zwiększajšcej się obecnie liczby osób uzależnionych oraz pacjentów stosujšcych morfinę do uśmierzania bólu. Morfina działa rozmaicie na układ odpornościowy, hamujšc lub nasilajšc efektywność odpowiedzi.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki