ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Mechanizm działania prolaktyny w układzie rozrodczym samicy

Prolaktyna reguluje wiele różnorodnych procesów biologicznych zachodzących w jajniku i macicy. Poszczególne warianty prolaktyny, wiążąc się do jednej z izoform swojego receptora, mogą stymulować różne wewnątrzkomórkowe szlaki transdukcji sygnałów. Prowadzi to do aktywacji zestawu genów specyficznego dla danej tkanki, gatunku i okresu rozrodczego. Poznanie związku pomiędzy określoną funkcją biologiczną prolaktyny a sposobem jej oddziaływania w komórce docelowej, pomimo postępu zanotowanego w ostatniej dekadzie, jest aktualnym celem wielu badań.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki