ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ALLATOSTATYNY – PLEJOTROPOWE NEUROHORMONY OWADÓW

Ważnymi czynnikami regulującymi procesy wzrostu i rozwoju, rozrodu oraz behawioru u owadów są neurohormony produkowane przez układ neuro-endokrynowy. Szybki rozwój technik analitycznych przyczynił się w ostatnich latach do odkrycia ponad 30 rodzin różniących się strukturalnie i funkcjonalnie neurohormonów peptydowych, wśród których dużą grupę stanowią allatostatyny. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący funkcji fizjologicznych, jakie pełnią u owadów trzy odrębne strukturalnie rodziny allatostatyn: MIP/AST, PISCF/AST oraz FGL/AST.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki