ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PHYTOCHEMISTRY, NUTRITIONAL AND MEDICINAL VALUE OF OLIVE

Olive (Olea europaea) exists majorly in Mediterranean areas, various parts of Africa and tropical & central Asia. It can be used as a food, for clinical purpose, and it also plays an important role in cosmetic field. The importance of this plant has also been described by the last Prophet Hazrat Muhammad (PBUH). Olive plant has complex botanical parts which include tree, fruit, leaf, branches and bark. The olive majorly comprised of three kinds of chemical compounds i.e., oleic acid, phenolics and squalene.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki