ZNAJDŹ ARTYKUŁ

A RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF THE EPIDEMIOLOGICAL USEFULNESS OF ARCHIVAL MATERIALS FROM 1954-1994, IN THE COLLECTION OF THE DEPARTMENT OF TUMOUR PATHOLOGY, GREATER POLAND CANCER CENTRE, POZNAN

Choroby nowotworowe nie są wynalazkiem XX w. Od czasów Hipokratesa, Awicenny czy wreszcie Rudolfa Virchowa, Karla Thierscha, Waltera Schillera, Alberta Compton-Brodersa próby zdefiniowania raka jako procesu złośliwego i jego klasyfikacji wielokrotnie ewoluowały. Dopiero niezwykły postęp technologiczny, jaki dokonał się w II połowie XX w., wywarł ogromny wpływ na rozwój wielu dziedzin medycyny i wzbogacił wiedzę o nowotworach, dając szansę na precyzyjną diagnozę, skuteczne leczenie i rehabilitację, także w Polsce.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki