ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KORONINY I BUTYROFILINY – WAŻNE BIAŁKA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Stabilnie i niezawodnie funkcjonujący układ odpornościowy stanowi podstawę zdrowia, jednak by je zapewnić, układ ten musi podlegać szeregom regulacji, prowadzonych w dużej mierze przez substancje, w tym białka o właściwościach modulacyjnych. W czasie ostatniej dekady wykazano, że konserwatywne białka koroniny i butyrofiliny, cechują się bardzo swoistym oddziaływaniem na makroorganizm, w tym odgrywają ważną rolę w układzie odpornościowym. Ekspresję tych białek zarejestrowano na makrofagach, neutrofilach, limfocytach, komórkach DC i tucznych, a ich rola polega na oddziaływaniu na te komórki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki