ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Szpikowe komórki macierzyste – identyfikacja i zastosowanie kliniczne

Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych jest rutynowo stosowane jako ratująca życie procedura kliniczna w leczeniu rozrostowych chorób hematologicznych i niedoborów wrodzonych. Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) są prototypem komórek macierzystych użytecznych w praktyce klinicznej. W szpiku oprócz HSC znajdują się komórki pochodzenia mezenchymalnego, mogące różnicować się w komórki przypominające fibroblasty. Nasze badania wskazują, że wzbogacenie szpiku w komórki o fenotypie: CD34-CD45-CD73+, CD34-CD45-CD90+, CD34-CD45-CD105+ jest związane z liczbą kolonii CFU-F.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki