ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Mikrochimeryzm płodowo-matczyny i jego znaczenie kliniczne

Analiza płodowych komórek oraz DNA wyizolowanych z krwi obwodowej matki stwarza nadzieję na stworzenie nowej bezinwazyjnej metody badań prenatalnych. Różne typy komórek były rozważane jako cel w tych badaniach. Prawdopodobnie płodowe komórki i kwasy nukleinowe przechodzą do krwi matki podczas każdej ciąży. Mogą one utrzymywać się we krwi lub tkankach matki przez lata, będąc źródłem fizjologicznego mikrochimeryzmu. Badania pokazały, że zmiany w tych dwóch parametrach mogą pojawić się, gdy wystąpią stany patologiczne ciąży oraz płodu.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki