ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW WIRUSÓW NA PATOGENEZĘ WYBRANYCH CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH SKÓRY – SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Choroby autoimmunologiczne to grupa schorzeń, w których dochodzi do uszkodzenia tkanek własnych organizmu przez autoreaktywne komórki lub przeciwciała. Zapadalność na choroby autoimmunologiczne stale rośnie i coraz częściej dotyczą one młodych dorosłych oraz dzieci. Schorzenia autoimmunologiczne mogą być układowe lub ograniczone narządowo, część z nich może powodować objawy skórne. Patogeneza tych chorób nie została w pełni wyjaśniona. Często wśród potencjalnych czynników wywołujących reakcje autoimmunizacji wymienia się infekcje wirusowe.

Mikrochimeryzm płodowo-matczyny i jego znaczenie kliniczne

Analiza płodowych komórek oraz DNA wyizolowanych z krwi obwodowej matki stwarza nadzieję na stworzenie nowej bezinwazyjnej metody badań prenatalnych. Różne typy komórek były rozważane jako cel w tych badaniach. Prawdopodobnie płodowe komórki i kwasy nukleinowe przechodzą do krwi matki podczas każdej ciąży. Mogą one utrzymywać się we krwi lub tkankach matki przez lata, będąc źródłem fizjologicznego mikrochimeryzmu. Badania pokazały, że zmiany w tych dwóch parametrach mogą pojawić się, gdy wystąpią stany patologiczne ciąży oraz płodu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki