ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AMYLINA. NOWE MECHANIZMY REGULACYJNE FIBRYLUJĄCEGO HORMONU TRZUSTKI – WYBRANE ASPEKTY

Amylina jest amyloidogennym polipeptydem wchodzącym w skład patologicznych depozytów odkładanych, w obrębie wysp Langerhansa trzustki, u ludzi i zwierząt w przebiegu cukrzycy typu 2 (ang. Diabetes Mellitus type 2, DM2; Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM) oraz w rozwoju guza insulinowego trzustki. Jednocześnie ten fibrylujący polipeptyd, należący do rodziny białek kalcytoniny, produkowany przez komórki β trzustki, w formie natywnej, odpowiada za regulację wielu procesów fizjologicznych w organizmie.

STRUKTURA, DZIAŁANIE I ROLA RECEPTORA- GAMMA PEROKSYSOMÓW AKTYWOWANEGO PRZEZ PROLIFERATORY - PPARg

Receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów-gamma PPARg jest jednym z najintensywniej badanych receptorów jądrowych ostatniego dwudziestolecia. Tę popularność zawdzięcza plejotropowemu oddziaływaniu na wiele istotnych procesów w fizjologii komórki i organizmu, takich jak homeodynamika energetyczna, kontrola metabolizmu glukozy i tłuszczów, proliferacja, różnicowanie i śmierć komórki, reakcje zapalne, czy angiogeneza.

Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów gamma (PPARg) w procesie adipogenezy oraz rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2

Tkanka tłuszczowa jest tkanką bardzo dynamiczną, a w wyniku hiperplazji, która jest następstwem proliferacji i różnicowania preadipocytów może ona przyczynić się do rozwoju otyłości. Proces ten regulowany jest kompleksowo przez wiele specyficznych genów. Wśród nich na uwagę z pewnością zasługuje receptor PPARg, którego ekspresja zaznacza się wyjątkowo mocno właśnie w tkance tłuszczowej. Jest on kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym w procesie adipogenezy i jest odpowiedzialny za różnicowanie preadipocytów w dojrzałe komórki zwane adipocytami.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki