ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MECHANIZMY MOLEKULARNE OBRONY USTROJU W CHOROBACH WIRUSOWYCH

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło się wiele „nowych” chorób o etiologii wirusowej, które stały się przyczyną milionów ofiar ludzkich na całym świecie. Oprócz HIV/AIDS są to infekcje spowodowane przez koronawirusy (SARS), wirusy Ebola i wiele innych. Ich patogeneza, zapobieganie i leczenie są wciąż dalekie od oczekiwań. Swoista odpowiedź immunologiczna wobec antygenów wirusowych jest często mało skuteczna, choćby ze względu na dużą zmienność wirusów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki