ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FASD – MECHANIZMY KOMÓRKOWE ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

Pierwsze opisy (ewidentnych) wyraźnie rozpoznawalnych cech zaburzeń rozwojowych związanych z piciem alkoholu przez kobiety pojawiły się w piśmiennictwie medycznym w 1968 i 1973 roku. Spektrum alkoholowych zaburzeń płodu (FASD) dotyczy szerokiego zakresu deficytów lub nieprawidłowości – strukturalnych, neurokognitywnych, fizjologicznych i zachowawczych, które mogą wystąpić po prenatalnym narażeniu na alkohol. Najcięższą postacią FASD jest płodowy zespół alkoholowy (FAS), który może wystąpić po przewlekłym narażeniu na wysokie dawki alkoholu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki