ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ODDZIAŁYWANIE NA SZLAKI BIOCHEMICZNE W EKSPERYMENTALNEJ TERAPII DZIEDZICZNYCH NEUROPATII

Dziedziczne neuropatie (choroba Charcota-Mariego-Tootha i choroby z kręgu Charcota-Mariego-Tootha) są heterogenną grupą rzadkich chorób, które objawiają się zaburzeniami czucia dystalnego, deformacją stóp, obniżeniem siły mięśniowej oraz/lub zanikami niektórych grup mięśni. Ze względu na objawy kliniczne i rodzaj zajętych nerwów, z grupy dziedzicznych neuropatii można wyodrębnić: neuropatie ruchowe, ruchowo -czuciowe i czuciowo-autonomiczne. Obecnie skuteczne leczenie przyczynowe jest jednak cały czas niedostępne, a terapia jest objawowa.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki