ZNAJDŹ ARTYKUŁ

TECHNIKI BIOOBRAZOWANIA NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM METODY IN VIVO – CZĘŚĆ II

Dotychczasowa wiedza dotycząca wewnątrzkomórkowej organizacji różnego typu transkryptów oraz białek pochodzi głównie z badań wykorzystujących techniki in situ na utrwalonych komórkach. Metody te pokazują jednakże tylko statyczny obraz komórki w chwili jej utrwalenia. W ostatnich latach jednym z największych wyzwań bioobrazowania stało się opracowanie technik wyznakowania RNA i białek w żywej komórce. Wprowadzenie tych metod umożliwia bowiem nie tylko wizualizację makromolekuł w warunkach in vivo, lecz przede wszystkim pozwala badać ich dynamikę w żywej komórce.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki