ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIAŁKA B-BOX U ROŚLIN – HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA

Wzrost i rozwój roślin jest precyzyjnie kontrolowany przez interakcje między czynnikami endogennymi a środowiskiem. Wśród różnych bodźców zewnętrznych, światło odgrywa kluczową rolę regulacyjną w procesie morfogenezy i prawidłowym funkcjonowaniu organizmów. Rośliny wyczuwają zmiany natężenia, jakości i kierunku padania światła słonecznego i dostosowują do nich swój cykl życiowy. Zidentyfikowano wiele białek, które są zaangażowane w liczne procesy rozwojowe u roślin regulowane przez światło.

Zależna od ubikwityny proteoliza białek w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin

Genom Arabidopsis thaliana zawiera ponad 1300 genów (~5% proteomu) kodujących poszczególne elementy układu ubikwityna/proteasom 26S, z czego około 90% koduje mono- i oligomeryczne ligazy ubikwitynowe E3 odpowiedzialne za swoiste rozpoznanie białek kierowanych do degradacji. Roślinne ligazy E3 tworzą zróżnicowaną rodzinę białek lub kompleksów białkowych z charakterystycznymi domenami RING-finger, U-box lub HECT.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki