ZNAJDŹ ARTYKUŁ

TECHNIKI BIOOBRAZOWANIA NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM METODY IN VIVO – CZĘŚĆ II

Dotychczasowa wiedza dotycząca wewnątrzkomórkowej organizacji różnego typu transkryptów oraz białek pochodzi głównie z badań wykorzystujących techniki in situ na utrwalonych komórkach. Metody te pokazują jednakże tylko statyczny obraz komórki w chwili jej utrwalenia. W ostatnich latach jednym z największych wyzwań bioobrazowania stało się opracowanie technik wyznakowania RNA i białek w żywej komórce. Wprowadzenie tych metod umożliwia bowiem nie tylko wizualizację makromolekuł w warunkach in vivo, lecz przede wszystkim pozwala badać ich dynamikę w żywej komórce.

10.00zł

Wykorzystanie zielonego białka fluorescencyjnego GFP w badaniach biologicznych

Unikatowe właściwości zielonego białka fluorescencyjnego GFP (Green Fluorescent Protein) są głównym powodem powszechnego wykorzystania tego białka w biologii komórki i biologii molekularnej. W pracy tej zostaną zaprezentowane najważniejsze sposoby wykorzystania GFP, takie jak monitorowanie ekspresji genów, badanie dynamiki wewnątrzkomórkowej i oddziaływań międzycząsteczkowych białek oraz tzw. monitorowanie biologiczne.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki