ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW WIRUSA SARS-CoV-2 NA HOMEOSTAZĘ GLUKOZY I CUKRZYCĘ

Ze względu na skalę wystąpienia, różnorodność przebiegu choroby oraz atakowanych przez wirusa SARS-CoV-2 układów narządów, pandemia COVID-19 okazała się ogromnym wyzwaniem również w kontekście cukrzycy. Należy pamiętać, że infekcja wirusem wpływa na ogół stanu zdrowotnego pacjenta wraz z wszelkimi jego chorobami towarzyszącymi i przewlekłymi. Jedną z takich chorób jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie cukrzyca.

ZMIANY EKSPRESJI miRNA U DZIECI Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ – ZNACZENIE W PATOGENEZIE CHOROBY, ZWIĄZEK ZE STERYDOTERAPIĄ ORAZ NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNO-TERPAEUTYCZNE. PRZEGLĄD LITERATURY

W świecie nauki małe, niekodujące, regulatorowe cząsteczki – miRNA należą od kilkunastu lat do jednych z najbardziej aktualnych tematów badań. Zagadnienia związane ze zmianą ekspresji miRNA oraz ich znaczeniem zarówno w zakresie fizjologii, jak i w przebiegu różnych chorób tworzą wciąż szerokie pole do sprawdzenia, co może wiązać się z dostarczeniem w przyszłości nowych możliwości diagnostyczno-terapeutycznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki