ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CO DZIEJE SIĘ NA PERYFERIACH SYNAPSY?

W klasycznym ujęciu wierny i szybki przekaz sygnałów między neuronami ośrodkowego układu nerwowego zapewnia chemiczne przekaźnictwo synaptyczne. Jednak układ nerwowy kontroluje działania zachodzące w różnych skalach czasowych, również poza synapsą.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki