ZNAJDŹ ARTYKUŁ

THE DEMoMa: A SIMPLE TOOL FOR DETERMINATION OF EFFECTIVENESS OF MOLECULAR MARKERS

Określenie rodzaju i liczby markerów molekularnych ma istotne znaczenie dla wyników badań molekularno-genetycznych. Na tym etapie najważniejszym czynnikiem jest powodzenie typu i liczby markerów w znalezieniu przydatnych loci polimorficznych. Stopień polimorfizmu powinien być oceniany przez wartości zawartości informacji o polimorfizmie i heterozygotyczności. Innymi miarami dla markerów molekularnych są również wskaźnik markera, efektywny stosunek multipleksów i stosunek rozdzielczy. Do obliczania tych parametrów dostępne jest różne oprogramowanie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki