ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CHARAKTERYSTYKA I ROLA INFLAMASOMÓW

W ostatnich latach wykazano, że dla prawidłowej reaktywności układu odpornościowego niezbędne jest istnienie tzw. „receptora funkcjonalnego” inflamasomu, który składa się z receptora NLR lub ALR tworzącego tzw. „czujnik” oraz z białka ASC (ang. apoptosis-associated speck-like protein containing C-terminal Caspase Recruitment Domain, CARD), będącego tzw. „adaptorem” oraz prokaspazy 1. Rolą inflamasomu jest aktywacja kaspazy 1, uaktywnienie procesu pyroptozy i wzmaganie reakcji odpornościowych.

MECHANIZMY MOLEKULARNE OBRONY USTROJU W CHOROBACH WIRUSOWYCH

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło się wiele „nowych” chorób o etiologii wirusowej, które stały się przyczyną milionów ofiar ludzkich na całym świecie. Oprócz HIV/AIDS są to infekcje spowodowane przez koronawirusy (SARS), wirusy Ebola i wiele innych. Ich patogeneza, zapobieganie i leczenie są wciąż dalekie od oczekiwań. Swoista odpowiedź immunologiczna wobec antygenów wirusowych jest często mało skuteczna, choćby ze względu na dużą zmienność wirusów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki