ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Kanały aparatu importu białka do mitochondriów

Podstawową rolę w przebiegu importu białka do mitochondriów odgrywają kanały umożliwiające translokację białek przez błony mitochondrialne, jak i ich wbudowywanie w obszar tych błon. W zewnętrznej błonie mitochondrialnej zlokalizowany jest kanał importowy kompleksu TOM (the translocase of the outer membrane) oraz kanał uczestniczący w fałdowaniu białek o strukturze beczułki b kompleksu TOB (the topogenesis of mitochondrial outer membrane ?-barrel proteins). Z kolei w błonie wewnętrznej zlokalizowane są dwa kanały o odrębnej specyficzności substratowej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki