ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PHYTOCHEMISTRY, NUTRITIONAL AND MEDICIANL VALUE OF KIWI FRUIT

Current studies were performed to review the phytochemistry, nutritional and medicinal value of kiwi (Actinidia deliciosa). Kiwi is one of the richest sources of vitamin C, vitamin E along with folate, phenolic compounds, dietary fibers, and sufficient amount of essential minerals including zinc, copper, potassium so rate as a, highly healthy food. Having immense amount of vitamin C, it is highly recommended for bones and teeth issues, also to heart patients to avoid narrowing of arteries.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki