ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKI MACIERZYSTE WIĘZADŁA OZĘBNOWEGO – KROK BLIŻEJ W KIERUNKU ROZWIKŁANIA TAJEMNICY REGENERACJI TKANEK PRZYZĘBIA, CZYLI CO JUŻ WIEMY I NA JAKIE PYTANIA NALEŻY JESZCZE ODPOWIEDZIEĆ

Całkowita regeneracja biologiczna i funkcjonalna tkanek przyzębia nie jest dzisiaj w pełni osiągalna, dlatego w centrum uwagi znajduje się potencjalne użycie w tym celu komórek macierzystych. Komórki macierzyste więzadła ozębnowego (hPDLSC) mają cechy takie jak samoodnawianie, zdolność do nieograniczonej ilości podziałów i do różnicowania oraz charakter immunomodulacyjny. Cechy te są podobne (lub nawet większe) do właściwości mezenchymatycznych komórek macierzystych szpiku kostnego, jednak sposób ich izolacji jest mniej obciążający dla pacjenta.

10.00zł

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki