ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMUNIKACJA SYMPLASTOWA I JEJ ROLA W ROZWOJU ROŚLIN

W organizmach wielokomórkowych komunikacja międzykomórkowa odgrywa kluczową rolę w koordynacji procesów rozwojowych oraz zapewnia właściwą odpowiedź na bodźce zewnętrzne. Wykształcony przez rośliny system cytoplazmatycznej łączności między komórkami połączonymi plazmodesmami (PD) tworzy symplast, stanowiący wygodną, szybką i precyzyjną drogę wymiany informacji. Plazmodesmy są więc podstawą strukturalną i funkcjonalną zjawiska określanego mianem komunikacji symplastowej, wpływającej na przebieg procesów rozwojowych roślin.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki