ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MECHANIZMY TOKSYCZNOŚCI OŁOWIU

Ołów jest najpowszechniej występującym w przyrodzie metalem ciężkim i jednym z nielicznych, które spotykane są w czystej postaci. Z uwagi na swoje właściwości wykorzystywany był już przez najstarsze cywilizacje, wcześnie też doświadczono jego toksyczności. W niniejszej pracy przedstawiamy wpływ ołowiu na ludzki organizm oraz oddziaływania tego metalu z makrocząsteczkami (białkami i kwasami nukleinowymi) oraz strukturami komórkowymi. Dyskutujemy również mechanizmy toksyczności tego pierwiastka na poziomie molekularnym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki