ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wpływ lipidów na aktywność polimeraz DNA

Lipidy są ważnym elementem strukturalnym i funkcjonalnym systemu błonowego komórki. Będąc składnikiem zarówno cytoplazmy jak i jądra wpływają na procesy wewnątrzkomórkowe. Obserwowany in vitro efekt tłumienia aktywności wyizolowanych i oczyszczonych polimeraz, związanych z metabolizmem DNA przez kwasy tłuszczowe, lipidy złożone oraz produkty peroksydacji lipidów, może stanowić część składową mechanizmu kontrolującego proliferację i różnicowanie się komórek in vivo.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki