ZNAJDŹ ARTYKUŁ

RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO W BADANIACH IN VITRO: CHARAKTERYSTYKA LINII KOMÓRKOWYCH PC3, DU145 I LNCaP*

W krajach wysoko rozwiniętych rak stercza jest drugą po raku płuc najczęstszą przyczyną œśmierci mężczyzn. Wczesne wykrycie tego nowotworu pozwala na skuteczną terapią, jednak u chorych ze stwierdzonymi przerzutami szanse na wyleczenie znacznie maleją. Kluczowe w leczeniu raka gruczołu krokowego jest zapobieganie przerzutom, dlatego w wielu laboratoriach prowadzone są badania modelowych linii komórkowych, mające wyjaœśnić molekularne mechanizmy powstawania przerzutów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki