ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZJAWISKO EFEROCYTOZY – WAŻNY PROCES ODPORNOŚCIOWY

Makrofagi są komórkami zaangażowanymi w zjawisko usuwania niepotrzebnych elementów komórki, które jest określane jako eferocytoza – proces pochłaniania i eliminowania komórek apoptotycznych. Rola tego procesu polega na uniknięciu stanu zapalnego po apoptozie w warunkach fizjologicznych i patologicznych (głównie infekcje bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze). Ze względu na swoją funkcję i charakter, proces ten może być w przyszłości uważany za rodzaj endocytozy. Funkcję eferocytozy wykazano w odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej, zapaleniu, a także w wielu różnych chorobach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki