ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ELASTYNA W TĘTNICACH – ROLA W FIZJOLOGII I PATOLOGII

Elastyna jest białkiem strukturalnym, głównym elementem włókien sprężystych. Jest białkiem o wyjątkowo długim okresie półtrwania. Dzięki jej właściwościom elastycznym, determinowanym przez obecność desmozyny i izodesmozyny, po rozciągnięciu tkanka wraca do pierwotnego stanu, co warunkuje właściwości biomechaniczne tętnic. Białko to spełnia wiele innych funkcji, tj. regulacja adhezji, migracji, proliferacji i organizacji cytoszkieletu komórek mięśni gładkich, budujących środkową warstwę naczyń krwionośnych. Elastyna jest zaangażowana w różnorodne mechanizmy anty-aterogenne, min.

ROLA NUKLEOTYDÓW I SYGNALIZACJI PURYNERGICZNEJ W STENOZIE AORTALNEJ I MIAŻDŻYCY TĘTNIC

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego przebiegające ze zwężeniem zastawki aortalnej i/lub miażdżycą tętnic są jedną z głównych przyczyn śmiertelności w krajach rozwiniętych. Badania dowodzą, że w ich rozwój zaangażowane są aktywne procesy związane z funkcjami regulacyjnymi i metabolicznymi komórki. Patogenezę zwężenia zastawki aortalnej i miażdżycy charakteryzuje wiele podobieństw, w tym uszkodzenie śródbłonka, proces zapalny, akumulacja zmodyfikowanych lipoprotein oraz przebudowa macierzy pozakomórkowej.

ROLA KAWEOLI W PATOMECHANIZMIE MIAŻDŻYCY

Kaweole to wpuklenia błony komórkowej, których kształt opisywany jest jako butelkowaty. Występują w większości zróżnicowanych komórek (adipocytach, komórkach śródbłonka, podocytach, pneumocytach typu I, fibroblastach, komórkach mięśni gładkich, szkieletowych i sercowych). Uczestniczą w transporcie tranzytowym, w utrzymaniu równowagi cholesterolu oraz w transdukcji sygnałów komórkowych. Za organizację i funkcję kaweoli odpowiadają charakterystyczne białka kaweoliny (Cav) oraz kawiny.

LAKTADHERYNA MAŁE BIAŁKO O WIELKICH MOŻLIWOŚCIACH

Laktadheryna (znana także jako milk fat globule factor 8 MFG-F8) jest glikoproteiną o masie 47 kDa, po raz pierwszy wykrytą w błonie kuleczek tłuszczowych mleka. Laktadheryna jest wydzielana przez komórki nabłonka gruczołu piersiowego u ludzi, krów i myszy. Obecność tego białka w mleku kobiecym odgrywa ważną rolę w ochronie dzieci przed zakażeniami rotawirusowymi. Laktadheryna jest produkowana także przez komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych, komórki śródbłonka i makrofagi.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki