ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF MORINGA OLEIFERA ITS NUTRITIONAL AND PHARMACOLOGICAL IMPORTANCE

Moringa oleifera is regarded as a multipurpose plant. It is an excellent source of nutrients, natural energy booster and a nature’s medicine cabinet. This plant contains numerous important compounds e.g., glucose, rhamnose, glucosinolates, isothiocyanates, methionine, cysteine, tryptophan, phenylalanine, lysine, histidine, isoleucine, leucine, valine, alanine, threonine, glycine, glutamic acid and aspartic acid. It is used a food in many countries because it is rich in important nutrients including vitamins (A, B and K), minerals (K, Ca, Zn, Fe, P).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki