ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Najważniejsze czynniki transkrypcyjne procesu osteoblastogenezy

One of the key issues for understanding organogenesis is to understand the mechanisms underlying the differentiation of progenitor cells into specialized cells of various tissues. The development of molecular biology methods including transcriptomics and proteomics allows identification and knowledge of the role of various factors and mechanisms for regulating and / or affecting the genetic level to the process of differentiation, as well as to changes in the functioning of the already phenotypically mature cells.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki