ZNAJDŹ ARTYKUŁ

METODY IZOLACJI PĘCHERZYKÓW ZEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH – ZALETY I WADY

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to nanometrowe struktury biologiczne uwalniane niemal ze wszystkich komórek w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych. Są nośnikami wielu aktywnych cząsteczek (białek, lipidów, materiału genetycznego w postaci RNA i DNA) i stanowią główny element komunikacji międzykomórkowej. Ze względu na ich potencjał funkcjonalny oraz możliwość praktycznego wykorzystania w diagnostyce wielu chorób, dość szybko stały się inspiracją dla środowiska naukowego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki