ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYKORZYSTANIE PROTEOMIKI W BADANIACH PODSTAWOWYCH I APLIKACYJNYCH NASIENIA KARPIA

Proteomika jest definiowana jako nauka zajmująca się proteomem, czyli komponentem białkowym, kodowanym przez genom. Dotychczasowe podejście metodyczne w badaniach składu białkowego plazmy nasienia ryb opierało się na oczyszczeniu pojedynczego białka przy użyciu technik chromatograficznych oraz na ich identyfikacji poprzez sekwencjonowanie metodą degradacji Edmana. Zidentyfikowano w ten sposób główne białka plazmy nasienia karpia.

Morfologia i funkcja mitochondriów plemnika a męska płodność. Część II.Zaburzenia morfologiczno-funkcjonalne mitochondriów wstawki plemnika

Zaburzenia morfologiczno-funkcjonalne mitochondriów wstawki plemnika, które są coraz częściej przyczyną niepłodności męskiej (astenoteratozoospermii) można identyfikować stosując precyzyjną diagnostykę mitochondriów wstawki plemnika.

Morfologia i funkcja mitochondriów plemnika a męska płodność. Część I. Prawidłowa morfologia i funkcja wstawki plemnika

Mitochondria plemników są strukturami unikalnymi i nieco odmiennymi od mitochondriów somatycznych. Przechodzą one szereg morfologicznych, biochemicznych i molekularnych zmian związanych z ekspresją specyficznych białek strukturalnych i enzymatycznych, będących markerami ich dojrzewania podczas spermatogenezy. Należą do nich między innymi gonadalny cytochrom cT, LDH-C4, oksydaza sulfhydrylowa, proteaza LON i hsp60.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki