ZNAJDŹ ARTYKUŁ

POZAKOMÓRKOWE MIKROPĘCHERZYKI JAKO SYSYTEM KOMUNIKACJI MIĘDZY KOMÓRKAMI

Pozakomórkowe mikropęcherzyki – EVs (ang. Extracellular Vesicles) są to małe obłonione struktury o średnicy 30nm do 1μm, uwalniane z wielu różnych komórek do przestrzeni między komórkowej. Znajduje się je we wszystkich płynach ustrojowych, zarówno w warunkach fizjologicznych jak patologicznych. Uważane dawniej za odpady komórkowe, zyskały obecnie wielkie zainteresowanie jako transportery informacji epigenetycznych z komórki do komórki nawet na duże odległości. Zawierają białka, lipidy i różnego rodzaju RNA.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki