ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZNACZENIE WYCIĄGÓW Z LIŚCI I KORY BRZOZY W MEDYCYNIE I KOSMETOLOGII

Nowym trendem w medycynie i kosmetologii jest ograniczanie użycia składników syntetycznych i zastępowanie ich substancjami pochodzenia naturalnego. Szczególnie interesujące są te, które zostały już przebadane pod względem farmakologicznym i jednocześnie są wykorzystywane w terapiach leczniczych. Zaliczyć do nich można wyciągi z liści i kory brzozy, ze szczególnym uwzględnieniem betuliny i kwasu betulinowego. Skład chemiczny wyciągów oraz wynikające z niego właściwości lecznicze i kosmetyczne budzą coraz szersze zainteresowanie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki