ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Badania nad pochodzeniem miocytów błony wewnętrznej w przeszczepie aorty allogenicznej u szczura

Rozplem błony wewnętrznej stanowi podstawową zmianę w patologicznej przebudowie ściany naczynia. Badania z zastosowaniem modelu przeszczepienia aorty allogenicznej wskazują, że znaczna część miocytów powstałej błony wewnętrznej wywodzi się z komórek macierzystych pochodzących od biorcy. Prowadzone doświadczenia mają na celu określenie mechanizmów kontrolujących migrację prekursorów komórek mięśni gładkich do ściany naczynia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki