ZNAJDŹ ARTYKUŁ

METODY STABILIZACJI FLUORESCENCJI ENDOGENNYCH BIAŁKOWYCH FLUOROCHROMÓW PODCZAS OPTYCZNEGO OCZYSZCZANIA TKANEK ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCZYSZCZANIA METODAMI ROZPUSZCZALNIKOWYMI

Niemal każdy proces komórkowy w organizmie uzależniony jest od przestrzennej organizacji tkanek, w których zachodzi. Liczne odmiany mikroskopii fluorescencyjnej umożliwiają zbadanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją na poziomie komórkowym. Jednakże z powodu naturalnej budowy tkanek, których komponenty uniemożliwiają przenikanie światła do głębszych ich warstw, dotychczasowy zakres obserwacji mikroskopowych był ograniczony do dziesiątek mikrometrów w głąb narządu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki