ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Neuropeptyd B (NPB) i neuropeptyd W (NPW) oraz ich receptory – występowanie i rola

GPR7 i GPR8 (G-protein-coupled Receptors) to dwa, ostatnio odkryte i strukturalnie podobne, sieroce receptory związane z białkiem G. Występują one zarówno w centralnym układzie nerwowym, jak i w narządach obwodowych. Ostatnio zidentyfikowano endogenne ligandy tych receptorów. Jeden z nich to polipeptyd o długości 29 aminokwasów. Jest on unikalnie modyfikowany bromem i stąd został nazwany neuropeptydem B (NPB). Drugi – neuropeptyd W (NPW) został zidentyfikowany w dwóch formach molekularnych, odpowiednio 23- i 30-aminokwasowej (NPW23 i NPW30).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki