ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW NATURALNYCH POLIFENOLI NA EPIGENETYCZNE MECHANIZMY EKSPRESJI GENÓW

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie nutrigenomiką, która bada zależności między dietą człowieka, a ekspresją jego genów. W pracy przedstawiono dane dotyczące wpływu wybranych składników diety – resweratrolu, genisteiny i kurkuminy na epigenetyczne mechanizmy kontroli ekspresji genów, takie jak metylacja DNA oraz modyfikacje histonów – metylacja, acetylacja i deacetylacja.

ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI RESWERATROLU I JEGO ROLA W PREWENCJI CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH

Resweratrol jest naturalnym związkiem organicznym, polifenolem syntetyzowanym m.in. w skórkach winogron w odpowiedzi na stres oksydacyjny, promieniowanie UV, infekcje grzybicze. Jest związkiem wykazującym wiele właściwości prozdrowotnych, m.in. o działaniu chemoprewencyjnym, hepatoprotekcyjnym, kardioprotekcyjnym, może zapobiegać osteoporozie, eliminować otyłość. Właściwości te wynikają m.in. z faktu, że posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Szczególną uwagę poświęca się resweratrolowi w aspekcie chorób związanych z wiekiem.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki