ZNAJDŹ ARTYKUŁ

INTERAKCJE POMIĘDZY ADIPOKINAMI A OSIĄ PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-NADNERCZOWĄ NA PRZYKŁADZIE LEPTYNY, REZYSTYNY ORAZ ADIPONEKTYNY

Tkanka tłuszczowa kojarzona jest głównie ze swojej najbardziej znanej funkcji jaką jest gromadzenie zapasowych substancji energetycznych w postaci trójglicerydów. Jednakże znana jest również z produkcji i sekrecji szeregu białek i peptydów wpływających na różnorodne funkcje organizmu na drodze endo i parakrynowej. Wśród najważniejszych jej produktów wyróżnia się adipokiny.

UDZIAŁ REZYSTYNY W REGULACJI ENDOKRYNNEJ JAJNIKA

Tkanka tłuszczowa spełnia m.in. funkcję wyspecjalizowanego narządu endokrynnego. Jest ona źródłem aktywnych biologicznie substancji o działaniu autokrynnym, parakrynnym lub endokrynnym określanych jako adipokiny. Należą do nich hormony metaboliczne, a wśród nich rezystyna. Hormon ten jest polipeptydem należącym do rodziny białek bogatych w cysteinę. Bierze udział w rozwoju insulinooporności i otyłości. Wpływa również na funkcje rozrodcze samic. Ekspresję rezystyny wykryto w licznych tkankach rozrodczych samic tj. podwzgórzu, przysadce, jajniku, jajowodzie i łożysku.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki