ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Strategie symbiotycznych rizobiów w pokonywaniu reakcji obronnych roślin motylkowatych

W artykule przedstawiono interakcje pomiędzy endosymbiotycznymi rizobiami a ich roślinnymi gospodarzami zachodzące w trakcie nawiązywania symbiozy. Scharakteryzowano mechanizmy obronne roślin (lokalne i systemiczne), aktywowane w odpowiedzi na zakażenie i penetrację tkanek roślinnych przez rizobia oraz strategie umożliwiające mikroorganizmom unikanie mechanizmów obronnych roślin. Ponadto scharakteryzowano czynniki roślinne wspomagające infekcję zgodnymi bakteriami, dzięki którym może dojść do nawiązania efektywnej symbiozy rizobiów z roślinami motylkowatymi.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki