ZNAJDŹ ARTYKUŁ

OCENA STANU MORFOLOGICZNO-FUNKCJONALNEGO NACZYŃ KRWIONOŚNYCH JAKO KRYTERIUM WYBORU NACZYNIA DO ZABIEGU POMOSTOWANIA AORTALNO-WIEŃCOWEGO

Choroba wieńcowa (ang. Coronary Artery Disease, CAD) jest chorobą niedokrwienną serca i stanowi zespół objawów wywołanych przez niedostateczne zaopatrzenie komórek mięśnia sercowego w tlen oraz substancje odżywcze. U pacjentów z CAD stosuje się ścieżkę postępowania, która jest zazwyczaj kombinacją farmakoterapii oraz leczenia zabiegowego obejmującego przezskórną interwencję wieńcową (ang. Percutaneous Coronary Intervention, PCI), zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) czy rewaskularyzację hybrydową (ang. Hybrid Coronary Revascularization, HCR).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki