ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIMOLEKULARNA KOMPLEMENTACJA FLUORESCENCJI (BIFC) W BADANIACH ODDZIAŁYWAŃ BIAŁKO-BIAŁKO W ŻYWYCH KOMÓRKACH

Oddziaływania białko-białko leżą u podstaw wszystkich procesów biologicznych. U ludzi wiele chorób, w tym chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych, jest wynikiem nieprawidłowych interakcji białko-białko. Inhibicja określonych oddziaływań pomiędzy białkami stanowi więc ogromny potencjał w poszukiwaniu nowych leków. Istnieją różnorodne techniki służące do wykrywania szerokiej sieci interakcji białkowych w celu lepszego zrozumienia zarówno fizjologicznych, jak i patologicznych procesów komórkowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki