ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW TELEMEDYCYNY NA NOWE FORMY KSZTAŁCENIA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH

Coraz większe znaczenie odgrywają osiągnięcia technologiczne z obszaru telemedycyny, które mogą być wykorzystywane w warunkach nauczania na odległość w procesie kształcenia kompetencji klinicznych kadr medycznych. Różnorodność rozwiązań technologicznych i ich skala adaptacji w budowaniu przekazu cyfrowego ma wpływ na efektywność transferu wiedzy przekładającej się na szkolenie kadr medycznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki