ZNAJDŹ ARTYKUŁ

INNOWACYJNE METODY ARCHIWIZACJI, PREZENTACJI I UDOSTĘPNIANIA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA CENTRUM ARCHIWIZACJI OBRAZÓW MORFOLOGICZNYCH I CYFROWEJ BAZY DANYCH OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

Dynamiczny rozwój nauk technicznych i technik informatycznych pozwala obecnie na pozyskiwanie obrazów mikroskopowych preparatów histologicznych, nie tylko przy użyciu kamer cyfrowych, ale również wyspecjalizowanych urządzeń zwanych skanerami. Sprzężenie komputera i urządzenia magazynującego zeskanowane obrazy wirtualnych preparatów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem określa się mianem wirtualnego mikroskopu. Umożliwia on zarówno obserwację panoramiczną preparatu, jak i szczegółową analizę wybranego fragmentu tkanki przy większym powiększeniu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki