ZNAJDŹ ARTYKUŁ

NIETYPOWY CHLOROFIL W KOMÓRKACH GLONÓW

Życie na Ziemi istnieje dzięki komórkom zdolnym do fotosyntezy. Wśród tych komórek bardzo istotne są glony, a szczególnie glony morskie zawierające nietypowy barwnik chlorofilowy z grupy chlorofili c. Uważa się, że glony zawierające przynajmniej jeden rodzaj chlorofilu c odniosły największy sukces ewolucyjny spośród wszystkich wodnych fotoautotrofów. Odgrywają one bardzo istotną rolę w obiegu pierwiastków, produkcji biomasy, a nawet stabilizacji klimatu na Ziemi w stopniu zbliżonym do lasów tropikalnych. Ich komórki cechuje ogromna różnorodność.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki