ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Pochodne wanadu jako związki o istotnym znaczeniu biologicznym. Część I. Działanie przeciwcukrzycowe

W artykule omówiono odkrycie wanadu, występowanie jego różnych pochodnych w glebie i wodzie morskiej oraz wpływ na rozwój niektórych gatunków. Zwrócono uwagę na związki wanadu występujące u ssaków (w tym człowieka), ich transport w organizmie i możliwość wzajemnej wymiany wanadu V(IV) i V(V).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki